ODRŽANO PREDAVANJE “RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA INFEKCIJE COVID-19”

        Redovni profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Foči prof. dr Siniša Ristić održao je juče u bijeljinskoj bolnici predavanje na temu “Radiološka dijagnostika infekcije COVID-19 sa posebnim osvrtom na  ulogu i značaj CT imidžinga u dijagnostici i praćenju ovog oboljenja. On je naveo da je COVID 19 veoma kompleksno oboljenje koje karakteriše individualan tok.

      “Radi se o oboljenju sa autoimunim i autoinflamatornim karakterom, koje se različito manifestuje.  To  je generalizovano oboljenje krvnih sudova , što znači da može da zahvatiti gotovo cijelo tijelo, a ne samo pluća, rekao je profesor Ristić. On je naveo da se specifičnost COVID -19 infekcije ogleda u tome što još uvijek ne postoje jasni markeri koji mogu da ukažu da li će klinička slika da se razvije ka blažem ili težem obliku.

“S toga je uloga radiologije, ne samo u dijagnostici, nego i u praćenju perioda u toku i nakon infekcije COVID-19, jer nije sasvim poznato kakve  posljedice infekcija ostavlja za sobom, kaže Ristić.  

      PRIMJENA POCUS ULTRAZVUKA

      Prof. dr Siniša Ristić, koji je u Bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini angažovan kao stručni saradnik iz oblasti radiologije, predstavio je ljekarima bijeljinske bolnice  novi koncept u ehosonografiji, tkz. POCUS ULTRAZVUK koja omogućava da se ultrazvučna dijagnostika bukvalno “donese” do pacijenta ma gde se on nalazio, uključujući i pacijente pregledane i liječene u kućnim uslovima, kao i pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijente koji tek dolaze u urgentnu službu, ili pacijente koji se nalaze u sanitetskom vozilu…  Ovo usmjerenje podrazumijeva obuku ljekara na nivou primarne zdravstvene zaštite, uključujući i ljekare urgentnih službi i jedinica intenzivne njege, da mogu da sa velikom preciznošću prepoznaju i dijagnostikuju bitne patološke poremećaje, koristeći ultrazvučnu dijagnostiku na mjestu susreta sa pacijentom – na “POINT OF CARE”.

            “POINT OF CARE ULTRASOUND”, odnosno POCUS, je specifična upotreba ultrazvučne medicinske dijagnostike u svrhu brzog skrininga pacijenta i prepoznavanja najbitnijih bolesti, patoloških procesa i stanja koji se odigravaju u trenutku pregleda.

    ” Danas postoji niz protokola za primjenu POCUS ultrazvuka, poput perioperativnog koji ima za cilj vizuelizaciju struktura vazdušnih puteva tokom njihovog obezbjeđivanja pri anesteziološkom radu ili npr. procjena volumena cirkulišuće krvi prilikom transfuzije. Zatim postoji brzi ili fast protokol koji se koristi u traumatskim stanjima gdje se sonda postavlja na pet regija trbuha i grudnog koša u cilju detekcije vazduha u pleuralnom prostoru,” objašnjava profesor Ristić.

     On navodi da će sa razvojem android tehnologije u budućnosti u upotrebi biti ultrazvučne sonde za android gdje će uz pomoć softvera za ultrazvučni pregled ekran za ehografiju biti android.

   “Ljekaru u budućnosti više neće biti dovoljan samo fonendoskop, nego će uz pomoć ultrazvučne sonde u svakom trenutku i za vrlo kratko vrijeme moći da dopuni svoj fizikalni pregled, istiće Ristić.

Nakon predavanja prisutnima se obratio i direktor bijeljinske bolnice prof. dr Zlatko Maksimović ističući da će 2021. godina u ovoj zdravstvenoj ustanovi biti godina ulaganja u znanje, a da će svima koji budu zainteresovani za napredovanje u službi to biti omogućeno.