Organizaciona struktura

UPRAVA:

  • Prof. dr Zlatko Maksimović, specijalista opšte hirurgije, direktor Bolnice
  • Prim. dr Mikajlo Lazić, specijalista dječije hirurgije, pomoćnik direktora za medicinske poslove (operativne grane)
  • Prim. dr Nela Mitrović, specijalista pedijatar, pomoćnik direktora za medicinske poslove (konzervativne grane)
  • Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
  • Pomoćnik direktora za opšte pravne poslove
  • Ljiljana Vujanović, specijalista strukovnih studija – oblast klinička njega, glavna sestra Bolnice

ODJELJENJA:

SLUŽBE: