Primarijus dr Stanojlo Opalić: Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag

U ime svih zaposlenih Bolnice ,,Sveti Vračevi” Bijeljina, sa velikom tugom i žaljenjem se opraštam od dragog i cijenjenog kolege Prim. dr Stanojla Opalića.

Prim. dr Stanojlo Opalić, specijalista opšte hirurgije u pеnziji, preminuo je 28. jula 2020. godine u 91. godini života. Rođen je u Jabukovcu, kotar Petrinja, 10. septembra 1929, godine. Živio je sa roditeljima i dvije starije sestre u Kraljevčanima do septembra 1938. godine, gdje je završio prva dva razreda osnovne škole, a potom se sele u u Beograd, gdje je živio do marta 1960. godine.

Školovanje je nastavio u Beogradu, a u januaru 1945. godine, dobovoljno se javlja da bude vaspitač i pratilac ratne siročadi iz Jugoslavije u Bugarskoj, a potom, nakon obavljenog kursa za vaspitača, boravi i radi u Dobricu u Bugarskoj od februara 1945. do septembra 1946. godine, gdje brine o 100 dječaka i djevojčica ratnih siročadi. Kao gimnazijalac, tokom ljetnih mjeseci, učestvovao je u radnim akcijama, Posavski kanal 1946. i Pruga Šamac-Sarajevo 1947. godine. U junu 1948. godine upisuje Medicinski fakultet u Beogradu i završava ga u januaru 1960. godine. U periodu od januara do 1946. godine do 1955. godine, bio je aktivni član folklornog ansambla OKUD „Lola Ribar”.

Opšti ljekarski staž počeo je na Institutu za Higijenu februara 1960. godine, a potom dolazi u Bijeljinu, gdje u Opštoj bolnici obavlja opšti ljekarski staž od marta 1960. godine , a od marta 1961. godine, radi kao sekundarni ljekar na Odjeljenju hirurgije. Od marta 1963. godine do marta 1967. godine, obavlja specijalizaciju iz opšte hirurgije, na Odjeljenju hirurgije u bijeljinskoj bolnici i univerzitetskim bolnicama u Beogradu, a po programu beogradskog Medicinskog fakulteta, gdje polaže i specijalistički ispit i stiče zvanje opšteg hirurga.

Posle završene specijalizacije, vraća se u Bijeljinu i radi kao opšti hirurg na Odjeljenju opšte hirurgije. Načelnik Odjeljenja hirurgije postaje 1968. godine, a dužnost obavlja sve do penzije, u septembru 1994. godine. Godine 1969. imenovan je za direktora bolnice, ali tu funkciju je napustio zbog odgovornosti i posla koji je obavljao kao načelnik Hirurgije.

Zvanje Primarijus opšte hirurgije, stekao je 25. novembra 1978. godine. Primarijus dr Opalić je radni vijek posvetio liječenju ljudi i podizanju zdravstvene kulture stanovništva, poboljšanju uslova liječenja pacijenata i uslova rada ljekara.

Bio je posvećen svom pozivu i predano je radio svoj posao. Uvijek je bio spreman da traži i pronađe rješenje, zračio je optimizmom i vedrinom, bodrio je sve koji bi mu se obratili. Njegov legat koji je ostavio, upravo je njegova bezgranična humanost i briga za ljude. Bio je posvećen svojoj porodici, koju je volio više od sebe. Primarijus dr Stanojlo Opalić ostaje u pamćenju kao čovjek vrijedan poštovanja, a njegov radni vijek sa puno ostvarenih rezultata. Zaposleni u bijeljinskoj bolnici pamtiće ga kao čovjeka i doktora čiji trag u zdravstvu Semberije i Bijeljine ostaje neizbrisiv.

Porodici preminulog izražavamo najiskrenije saučešće.

                                                                                                  v.d. direktora

prof. dr Zlatko Maksimović