ŠVEDSKA DONIRALA STERILIZATOR ZA MEDICINSKI OTPAD

Kako bi se pružila podrška domaćim vlastima da na adekvatan način upravljaju otpadom nastalim tokom pandemije COVID-19, u okviru projekta koji finansira Švedska, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini uručena je oprema za tretman otpada. Za JZU Bolnicu “Sveti Vračevi” obezbijeđen  je sterilizator za medicinski otpad i ambalaža za pakovanje, transport i tretman otpada. Ukupna vrijednost donirane opreme je 181,168 KM.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja u bijeljinskoj bolnici dr Mikajlo Lazić je rekao  da će  sterilizator ojačati  postojeći kapacitete ustanove kako bi se osigurao siguran tretman povećanog obima proizvodnje otpada koji se javio uslijed COVID-19 pandemije.

”Siguran tretman COVID-19 otpada je izuzetno važan u pogledu kontrole infekcije unutar institucije imajući u vidu konstantu popunjenosti kapaciteta za liječenje COVID-19 pacijenata, uključujići i one sa teškom kliničkom slikom čiji tretman produkuje povećane količine otpada koji zahtijeva posebno oprezan tretman i sterilizaciju.” On je dodao da je nabavkom opreme povećana sigurnost radnika koji su na bilo koji način u dodiru sa nastalim otpadom, te osigurana bolja kontrola infekcije unutar institucije.

Oprema je nabavljena u okviru projekta UNDP-a “Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom”, koji finansira Švedska.