ZAKLJUČCI I PREPORUKE UPUĆENE SA KONGRESA U BIJELJINI

Drugi međunarodni Kongres HISPA BH koji je održan u Bijeljini od 01. do 03. aprila 2022. godine, u organizaciji Udruženja HISPA BH, JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ i Svjetskog udruženja za vaskularno zdravlje prema ocjeni učesnika i stručne javnosti po sadržaju, kvalitetu učesnika i organizaciji najjači je događaj u posljednjih 30 godina u Republici Srpskoj i BiH.

Zahvaljujemo svim učesnicima, sponzorima, posjetiocima, javnim institucijama, medijima i svim ljudima dobre volje koji su podržali našu ideju da u Bijeljinu dovedemo svjetske stručnjake i pokažemo kako i u manjim sredinama mogu da se organizuju naučni događaji koji imaju značaj, ne samo za javnost u Republici Srpskoj i BiH, nego i za cijeli svijet.

Posebnu zahvalnost upućujemo predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, Njegovoj svetosti Patrijarhu srpskom Porfiriju i Njegovom preosveštenstvu episkopu Fotiju uz čiju je podršku i blagoslov ovaj naučni skup dobio značaj koji mu i pripada, stoji u saopštenju javnosti koje su potpisali predsjednik Organizacionog odbora Kongresa prof. dr Zlatko Maksimović i predsjednik Naučnog odbora prof. dr Nebojša Tasić.

Kongres HISPA BH koji se bavio Sveobuhvatnim pristupom u zaštiti srca i krvnih sudova u postkovid eri, imao je međunarodni karatker i okupio je eminentne stručnjake iz 12 zemalja, 700 predavača i više od 1000 posjetilaca. Nakon ovog značajnog naučnog događaja čiji je cilj da nauka bude pristupačna u neposrednoj praksi doneseni su sljedeći zaključci i preporuke, istakli su predsjednici Organizacionog i Naučnog odbora.

ZAKLJUČCI: 1. Korona virus, COVID-19, je kod oboljelih prouzrokovao niz promjena na organima i sistemima a posebno posljedice su manifestne na kardiovaskularnom sistemu.

2. U protekle dvije godine značajno se povećao morbiditet i mortalitet od kardiovaskularnih bolesti, kao i stepen njihovih kliničkih manifestacija

3. Pokazano je da su mjere zaštite kako lične (nošenje maski, socijalna distanca) tako i društva u cjelini (vakcinacija) značajno spriječile broj komplikacija u (post)kovid period

4. Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika, ali i stanovništva u cjelini, apsolutni je preduslov očuvanja zdravlja i prevencije kardiovaskularnih I drugih bolesti.

PREPORUKE:

1. Neophodno je da svi preboljeli od Covid 19 infekcije posle preležane bolesti obavezno posjete svog izabranog/porodičnog ljekara, provjere svoje zdravstveno stanje radi dalje adekvatne dijagnostike post-kovid sindroma, prevencije i liječenja komplikacija

2. Važno je nastaviti sa mjerama zaštite (vakcinacija, nošenje maski-u skladu sa preporukama) zbog suzbijanja pandemije i sprečavanje postkovid komplikacija

3. Preporuka je kreatorima zdravstvenih politika i zdravstvenim ustanovama da u narednom periodu posebnu pažnju usmjere na programe prevencije bolesti i promocije zdravlja u oblasti kardiovaskularnih bolesti.