ZNAČAJ MEDICINSKOG ISTRAŽIVANJA I DOKUMENTOVANJA RADOVA

Proteklog vikenda u JZU Bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini, održana je Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja, u organizaciji CME MEDICAL UPGRADE – Centra za medicinsku edukaciju “Medicinska nadgradnja”.

Polaznici škole su bili doktori medicine različitih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizanti, te magistri farmacije iz ove zdravstvene ustanove.

Voditelj škole, prof. dr. Livia Puljak je istakla značaj kontinuirane edukacije u oblasti istraživanja, pisanja i objavljivanja stručnih radova i naučnih članaka u stručnim časopisima.

Prema njenim riječima, Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja, pruža informacije o osnovama naučnog istraživanja i standardima u medicinskom pisanju.

“Polaznike smo upoznali kako pripremiti naučno istraživanje, kako ga obraditi i na kraju, objaviti u stručnim časopisima. Korist od objavljenih radova, pored pojedinca, ima i zdravstvena ustanova, ali i cjelokupna javnost”, rekla je prof. dr Puljak.

Predavači, prof. dr Samir Delibegović i prof. dr Jugoslav Stahov upoznali su učesnike sa standardima u medicinskom pisanju, upotrebi različitih software-a i osnovnim statističkim testovima.

Prof. dr. Samir Delibegović istaka je da je istraživanje i pisanje sastavni dio medicinske prakse, te da je od 2012. godine kada je pokrenuta edukacija o pisanju naučnih radova, okupila veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Cilj je, kako je naveo, unapređenje medicinske nauke, znanja i prakse, te povezivanje sa drugim regionalnim, evropskim i svjetskim medicinskim organizacijama sa istim ili sličnim ciljem.

“Danas je opšti trend u razvijenom svijetu da ljekari objavljuju rezultate svoga rada, a menadžment bijeljinske bolnice je pokazao da prati svjetske trendove” rekao je prof. dr Delibegović.

Direktor Bolnice “Sveti vračevi” prof. dr Zlatko Makimović istakao je da samo ono što je zapisano ostaje vječno, te naveo primjer monografije “Naša borba sa kovidom”, koja će ostati trajno svjedočanstvo budućim generacijama “dobre ili loše” medicinske prakse u periodu pandemije virusom korona.

Nastava je bila interaktivna i odvijala se u formi predavanja i vježbi tokom kojih su polaznici svoje vlastite članke preuređivali i nadograđivali u saradnji sa predavačima.