Kontakt

JZU BOLNICA ,,SVETI VRAČEVI” BIJELJINA
Ul. Srpske vojske 53
Bolnička centrala: +387 (0)55 415 555, 415 556

UPRAVA JZU Bolnice ,,Sveti Vračevi”, Bijeljina
Ul. Kneza Miloša 15
Telefon: +387 (0)55 202 642
Faks: +387 (0)55 212 529
e-mail: uprava@bolnicabijeljina.com

PDV broj: 400425470003
JIB: 4400425470003
Matični broj: 1158643

ŽIRO RAČUNI
Nova banka A.D. Banja Luka: 555-000-00392961-73
Naša banka A.D. Filijla Bijeljina: 554-001-00000625-49
Komercijalna banka Banja Luka: 571-030-00000302-21

PR BOLNICE
e-mail: info-pr@bolnicabijeljina.com
Kontakt osoba: Draženka Tešić
Telefon: +387 (0)66 773 359