O bolnici

ISTORIJAT

Osnivačem moderne medicinske zaštite stanovništva u Bijeljini smatra se Jakob Kohut. Doktor Jakob Kohut je bio prvi ljekar bijeljinske bolnice koja je otvorena njegovom zaslugom 1880. godine u zgradi koja se nalazila na zemljištu koje sada pripada bolničkom kompleksu. Zgrada je bila na sprat, primitivna, neugledna sa više odjeljenja i u njoj je bila bolnica sve do 1931.godine kada je izgrađen novi objekat (danas stara zgrada bolnice gdje je Ginekološko odjeljenje).

To novo zdanje bijeljinske bolnice, na sprat i sa više odjeljenja, zadovoljavalo je potrebe sredine više decenija i u svom vremenu bilo je, za naše shvatanje, dosta dobro i fuinkcionalno. Stari objekat bolnice iz Kohutovog vremena, porušen je 1954.g. zbog dotrajalosti, a na tim prostorima izgrađeni su novi bolnički kompleksi koji su zadovoljavali narasle potrebe stanovništva cijelog ovog kraja

Dokror Jakob Kohut je bio bečki Jevrejin, rođen 1836 godine, koji je poslije završenih medicinskih studija radio kao vojni ljekar u turskoj vojsci, pa je tako dospio sa turskom vojskom u Bijeljinu. Tu je dugo radio i, nakon pada Otomanskog carstva, ostao u Bijeljini do kraja života 21. februara 1905.godine.

JZU Bolnica ,,Sveti Vračevi“ osnovana je odlukom Vlade Republike Srpske broj 02-284 od 20.06.1994. godine.

Bolnica „Sveti Vračevi“ slavi slavu Svete Vračeve koja se obilježava 14. novembra kada se okupljaju zaposleni u bolnici, brojni prijatelji i saradnici bolnice, da na svečan način obilježe taj dan.

JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ pruža sekundarne i dijelom tercijarne usluge zdravstvene zaštite stanovnicima opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Pelagićevo i Donji Žabari, odnosno i drugim korisnicima zdravstvene zaštite koji te usluge žele da ostvare u ovoj ustanovi.